Beibl i bawb.
Read Online
Share

Beibl i bawb.

  • 159 Want to read
  • ·
  • 45 Currently reading

Published by Gwasg Efengylaidd Cymru in Pen-y-Bont ar Ogwr .
Written in English

Subjects:

  • Jones, Mary, -- 1784-1864.

Book details:

ID Numbers
Open LibraryOL17428315M
ISBN 10185049049X
OCLC/WorldCa19578833

Download Beibl i bawb.

PDF EPUB FB2 MOBI RTF

Get Textbooks on Google Play. Rent and save from the world's largest eBookstore. Read, highlight, and take notes, across web, tablet, and phone. 6 Daeth dyn wedi ei anfon oddi wrth Dduw, a'i enw Ioan. 7 Daeth hwn yn dyst, i dystiolaethu am y goleuni, er mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. 8 Nid ef oedd y goleuni, ond daeth i dystiolaethu am y goleuni. 9 Yr oedd y gwir oleuni, sy'n goleuo pawb, eisoes yn dod i'r byd. # Neu, Ef oedd y gwir oleuni, sy'n goleuo pawb sy'n dod i'r byd. 10 Yr oedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo, ac. Clwb Llyfrau’r Beibl Croeso i Glwb Llyfrau’r Beibl Cymraeg, sy’n eich helpu i ddarllen y Beibl gyda’ch ffrindiau – un llyfr ar y tro. Rydym wedi dechrau drwy gyfieithu deg llyfr o’r Beibl i chi isod a bydd y canllawiau cynorthwyol hyn yn rhoi gwybodaeth gefndir hylaw i chi gan gynnwys cynghorion, cwestiynau trafod a rhai awgrymiadau. Beibl Cymraeg Cyffredin ympryd a gweddi nos a dydd. 38 Ac wedi dod i fyny ar yr union awr honno dechreuodd ddiolch i Dduw a siarad amdano wrth bawb a oedd yn aros am brynedigaeth Jerwsalem. 36 And there was a prophetess, Anna, 4 As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, "The voice of one crying in the wilderness.

1 Timotheus 2 Beibl William Morgan (BWM). 2 Cynghori yr ydwyf am hynny, ymlaen pob peth, fod ymbiliau, gweddïau, deisyfiadau, a thalu diolch, dros bob dyn; 2 Dros frenhinoedd, a phawb sydd mewn goruchafiaeth; fel y gallom ni fyw yn llonydd ac yn heddychol mewn pob duwioldeb ac onestrwydd. 3 Canys hyn sydd dda a chymeradwy gerbron Duw ein Ceidwad; 4 Yr hwn sydd yn ewyllysio bod pob . Salmau Beibl William Morgan (BWM). Molwch yr raf yr Arglwydd â’m holl galon, yng nghymanfa y rhai uniawn, ac yn y gynulleidfa. 2 Mawr yw gweithredoedd yr Arglwydd, wedi eu ceisio gan bawb a’u hoffant. 3 Gogoniant a harddwch yw ei waith ef; a’i gyfiawnder sydd yn parhau byth. 4 Gwnaeth gofio ei ryfeddodau: graslon a thrugarog yw yr Arglwydd. 5 Rhoddodd ymborth i. Grŵp Rhannu’r Beibl/Bible Sharing Group Dyn ni’n dod gyda’n gilydd yh nos Fercher bob wythnos (fel arfer) yn y Rheithordy Newydd, Llanfairpwll, i fyrfyrio ar y Beibl neu ddilyn cwrs (fel ‘Faith Pictures’, cwrs gan Church Army). Emyn Mawl. I Ddafydd. Dyrchafaf di, fy Nuw, O Frenin,a bendithiaf dy enw byth bythoedd. Bob dydd bendithiaf di,a moliannu dy enw byth bythoedd. Mawr yw'r ARGLWYDD, a theilwng iawn o fawl,ac y mae e.

Byd Mary Jones World, Bala, Gwynedd. likes 10 talking about this were here. Mary Jones World is a new state of the art visitor and education centre that tells the story of Mary Jones and /5(12). Adnoddau ychwanegol, gan gynnwys, Ble i droi am help, Amserlin y Beibl, Geirfa, Mapiau a’r Calendr Hebreig. Experience the Bible in your own language. Translated from the original Hebrew and Greek, is the Bible in everyday Welsh – perfect for young people, those learning the language and anyone else who speaks Welsh. Byd Mary Jones World, Bala, Gwynedd. likes were here. Mary Jones World is a new state of the art visitor and education centre that tells the story of Mary Jones and Thomas Charles. Closed /5(12). Bro Dinbych Yesterday at AM Ymunwch â ni heno am sgwrs a chyfle i bendronni dros fwy o 1Pedr - croeso i bawb, dim angen i chi fod wedi ymuno o'r ers: